Luật Nhà ở 2014 - Chương V và Chương VI - Điều 67 đến Điều 97
Luật Nhà ở 2014 Chương V & Chương VI gồm từ Điều 67 đến Điều 97, quy định tài chính cho phát triển nhà ở và quy định...
2 tháng trước
Luật Nhà ở 2014 - Chương IV - Điều 49 đến Điều 66
Luật Nhà ở 2014 Chương 4 gồm từ Điều 49 đến Điều 66, được phân thành 03 Mục, quy định chi tiết chính sách về nhà ở xã...
2 tháng trước
Luật Nhà ở 2014 - Chương III - Điều 13 đến Điều 48
Luật Nhà ở 2014 Chương 3, gồm từ Điều 13 đến Điều 48, được phân thành 05 Mục, là những quy định về phát triển nhà ở...
2 tháng trước
Luật Nhà ở 2014 - Chương I và Chương II - Điều 1 đến Điều 12
Luật Nhà ở 2014 vẫn là Luật Nhà ở hiện hành đang được áp dụng hiện nay, cho đến khi Luật Nhà ở mới nhất có hiệu lực....
2 tháng trước

@ Được hỗ trợ bởi hệ sinh thái MuaBanNhanh Trung Tâm Môi Giới & MBN Media Nhà Đất MuaBanNhanh

@ Thiết kế web bởi VINADESIGN