Luật Nhà ở, tag của UNIO, Trang 1

Top 7 dịch vụ

Luật Nhà ở 2014 - Chương VIII - Điều 117 đến Điều 158
Luật Nhà ở 2014 - Chương VIII - Điều 117 đến Điều 158
Luật Nhà ở 2014 Chương 8 có 42 Điều được phân thành 11 Mục, gồm từ Điều 117 đến Điều 158, quy định chi tiết về các giao dịch nhà ở bao gồm: Mua bán nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng...
12 đã xem
Phương Thảo - 21-03-2024
Luật Nhà ở 2014 - Chương VII - Điều 98 đến Điều 116
Luật Nhà ở 2014 - Chương VII - Điều 98 đến Điều 116
Luật Nhà ở 2014 Chương 7 có 19 Điều, gồm từ Điều 98 đến Điều 116, quy định chi tiết về quản lý, sử dụng, bảo trì nhà chung cư, phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà...
6 đã xem
Phương Thảo - 28-02-2024
Luật Nhà ở 2014 - Chương V và Chương VI - Điều 67 đến Điều 97
Luật Nhà ở 2014 - Chương V và Chương VI - Điều 67 đến Điều 97
Luật Nhà ở 2014 Chương V & Chương VI gồm từ Điều 67 đến Điều 97, quy định tài chính cho phát triển nhà ở và quy định quản lý sử dụng nhà ở, bao gồm quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở...
6 đã xem
Phương Thảo - 28-02-2024
Luật Nhà ở 2014 - Chương IV - Điều 49 đến Điều 66
Luật Nhà ở 2014 - Chương IV - Điều 49 đến Điều 66
Luật Nhà ở 2014 Chương 4 gồm từ Điều 49 đến Điều 66, được phân thành 03 Mục, quy định chi tiết chính sách về nhà ở xã hội. Nội dung bao gồm những quy định chung; chính sách phát...
11 đã xem
Phương Thảo - 27-02-2024
Luật Nhà ở 2014 - Chương III - Điều 13 đến Điều 48
Luật Nhà ở 2014 - Chương III - Điều 13 đến Điều 48
Luật Nhà ở 2014 Chương 3, gồm từ Điều 13 đến Điều 48, được phân thành 05 Mục, là những quy định về phát triển nhà ở thương mại theo dự án, nhà ở công vụ, nhà ở để phục vụ tái định...
6 đã xem
Phương Thảo - 27-02-2024
Luật Nhà ở 2014 - Chương I và Chương II - Điều 1 đến Điều 12
Luật Nhà ở 2014 - Chương I và Chương II - Điều 1 đến Điều 12
Luật Nhà ở 2014 vẫn là Luật Nhà ở hiện hành đang được áp dụng hiện nay, cho đến khi Luật Nhà ở mới nhất có hiệu lực. Luật có 13 Chương, 183 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01...
8 đã xem
Phương Thảo - 27-02-2024
Điều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở
Điều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở
Các bên tham gia giao dịch về nhà ở phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
79 đã xem
Huyen Nguyen - 04-05-2021